zilsel
invent ® ©
hardware and software solutions
dream your robots
Home
Products
About us
Contact
zilsel invent ®

Owner: dipl. inž. Elektrotehnike: Vladimir Savić
mob: +381 62 97 01 512
v.savic(at)zilsel-invent.com
Serbia (Vojvodina), 21000 Novi Sad, Cankareva 27/37


Based on David L. Jones HATE MAIL: zilsel.i.hate.you(at)gmail.com
(Yes, seriously, people like to hate my work, go ahead, send me a hate email, I'll read your message and publish it on the web site! :-))
(Of course this is a joke)


--
zilsel invent ® je otvoren za saradnju sa investitorima.


Svi koji su zainteresovani da objave svoj rad na našim web stranama, iz robotike, praktične elektronike, stručne tekstove,
mogu da nam se jave na date email adrese.


Podaci za zilsel-invent iz Agencija za privredne registre:
Naziv: ZILSEL INVENT
Sedište: Jurija Gagarina 52, 25250 Odžaci, Srbija
Poslovna jedinica: Cankareva 27/37, Novi Sad, Srbija
Status: Aktivan
Pravna forma: Preduzetnik
Matični broj: 63472760
Datum osnivanja: 27.3.2014
Pretežna delatnost: šifra delatnosti 6920
Izdvojeno mesto: Cankareva 27/37 Novi Sad, šifra delatnosti 2620
Opis delatnosti izdvojenog mesta: Proizvodnja računara i periferne opreme - 2620
Privremeni prekid obavljanja delatnosti startuje od: 30.04.2018
Datum od kog će obavljanje delatnosti biti nastavljeno: 08.04.2019
Detaljan informacije i odluke registratora možete pronaći u sklopu pretrage preduzetnika APR-a (Agencije za privredne registre), uneti poslovno ime zilsel invent.