zilsel
invent ® ©
hardware and software solutions
dream your robots
Home
Products
About us
Contact
Kupujem Prodajem Web Scraping Utility


Projekat se može preuzeri sa GitHub lokacije: Kupujem Prodajem Web Scraping Utility


- Kupujem Prodajem je Web Scraping utility namenjen za automatizaciju postavljanja oglasa.
- Za preuzimanje sadržaja sa drugih web site-ova koristi se web scraping tehnika.
- Razvojno okruženje: Visual Studio Community Edition, C# .NET, default browser engine je Internet Explorer
- Inicijalni source kod je proof of concept koji će se razvijati u gotov alat.
- Autor ovog alata se ograđuje od neovlašćenog korišćenja preuzetog originala materijala (tekst, slike) sa drugih web site-ova, više o istom u napomeni.Za više detalja pogledati README sa GitHub-a.


NAPOMENA:

Source code je javno dostupan. Isti se može koristiti isključivo u lične svrhe. Materijal, tekst, slike koji se preuzima ovim alatom sa drugih web sajtova možete primeniti u vaše lične svrhe. Autor source code-a se ograđuje, ukoliko ovaj utility iskoristite za postavljanje originalnog sadržaja, preuzetog ovim alatom, web scraping tehnikom, na druge serivce namenjene oglašavanju kao što je Kupujem Prodajem service.

Svi zainteresovani mogu učestvovati u razvoju ovog korisnog alata.

Copyright © 2022 zilsel-invent ® Serbia